Năng lực sản xuất

18/10/2018 12:55 637 lần Chuyên mục: Giới thiệu

Năng lực sản xuất

Năm 2017 sản xuất 1,190.000 chiếc/năm

 

 

Năm: 2017 sản xuất 930,000 chiếc/ năm

 

 

Năm: 2016 sản xuất 970,000 chiếc/ năm

 

 

Năm: 2015 sản xuất 900,000 chiếc/ năm


02862 869 529